Kajakförvaring

    2005-05-10

Förvaring

Klubben har ett antal förvaringsplatser för kajaker, de finns i Saltsjöbaden nära vattnet. Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner för info/villkor/bokning etc.

Ordningsregler

  • Nyckel får inte lämnas till annan person utan att själv vara med vid öppnandet av förvaringsutrymmet.
  • Bilen får ej placeras inom området, parkera på parkeringsplatsen utanför området efter ilastning.
  • Mycket viktigt att containern är ordentligt låst vid avfärd.
  • Efter varje tur ska kajaken noga torkas av. Inget vatten får finnas i kajaken. Blöta kapell, flytvästar mm tas med hem.
  • Kajaken ska vara märkt med namn telefonnummer och medlemsnummer.
  • För att komma in med bil behövs en brandkårsnyckel, vilken sitter på nyckelringen som kvitteras.
  • Bommen ska lämnas i det läge som var vid ankomst.
  • Vi lämnar platsen ”i bättre skick” än när vi kom.