Avgifter 2019

     

Medlemsavgift, inomhusträning
- Sektionsavgift erläggs av alla medlemmar, inomhusträning ingår i sektionsavgiften
- Medlemsavgift till SIF huvudförening är obligatorisk och faktureras av huvudföreningen.

Gäster
Gäster får gärna komma med på inomhusträningen men vi prioriterar medlemmar. Gäst betalar per gång.

Kajakförvaring
Klubben har ett antal förvaringsplatser för medlemmarnas kajaker, de finns i Saltsjöbaden, hör av dig till någon av våra kontaktpersoner för info/villkor/bokning etc.
Utöver sektionsavgift erläggs avgift för kajakplats.

 

Avgifter:
- Sektionsavgift: 350 kr/år (inkl. Inomhusträning)
- Gäst (ej medlem) inomhusträning: 100 kr
- Kajakplats: 750 kr/år
- Avgift för nyckel (kajakförvaring): 200 kr